Politika, világ

2011. május 5.

Oszama bin Laden halálára

Amikor először említette valaki, hogy egy valószínűleg eltérített repülőgépet nekivezettek a World Trade Centernek, nem hittem el a hírt. Utána viszont azt gondoltam, hogy a többezer ártatlan áldozat halála akkor nem lesz teljesen hiábavaló, hogyha alkalmat teremt a világnak, és főleg a legnagyobb hatalmú politikai vezető köröknek arra, hogy átgondolják, miért ilyen őrült a világ? Mi vehet rá tehetséges fiatalembereket arra, hogy öngyilkos merénylőként ezreket gyilkoljanak meg? Miért ünneplik az utcán palesztin fiatalok, hogy ártatlan emberek halnak meg New Yorkban?

De nem gondoltak át semmit. Saját kicsinyes hatalmi érdekeiket szem előtt tartva a tömegek gerincvelői reflexeit átvéve és tovább szítva bosszút esküdtek és bűnöst kerestek és megtororoltak. És most, végre, megölték a főbűnöst is. Meggyilkolták. (Mert meg sem próbálták elfogni és bíróság elé állítani.)

Oszama bin Laden szent ember volt. Fanatikus. Gonosz. Művelt, ravasz és esztelen. A gyűlölet és a gyilkosság megszállottja. Korunk ivadéka.

És halálával a gyűlölet, a gyilkosság, a bosszú, a megtorlás ördögi köre nem szakad meg. Tovább folyik a háború. És tovább folyik a gátlástalan nyerészkedés, a Föld elpusztítása, a megzavarodott tömegek hülyítése vallással, idegengyűlölettel és kereskedelmi reklámokkal.

Mit tehetünk?

Művelődjünk. Barátkozzunk. Tanuljunk nyelveket. Tanuljuk meg szeretni egymást. Álljunk ellent a fogyasztás csábításának. Óvjuk a környezetünket.

Óvjuk lelkünket és eszünket a szennytől.

Gyönyörködjünk a szépben, és örüljünk a jónak.